ملک ما
دسته
ملک ما

شرایط و قوانین کلی استفاده از ملک ما

مقدمه: سلام! به ملک ما خوش آمدید. در این سند شرایط و مقررات استفاده از ملک ما و رابطه‌ی میان ما (ملک ما) و شما (کاربر) بیان شده است. استفاده از ملک ما بیانگر موافقت شما با محتوای این سند بوده؛ پس با وجود طولانی بودن، لطفا پیش از فعالیت در ملک ما، آن را …

بیشتر بخوانید